Г-н Георги Павлов не е технически директор, никога не е бил такъв и не представлява „БФШ 1928”. Г-жа Маргарита Войска не е спортен директор, никога не е била такава и не представлява „БФШ 1928”. След 07.06.2021г. те не са оторизирани да събират суми в полза на „БФШ 1928” или да издават фактури. Затова „БФШ 1928” не носи отговорност за парите, които са им дадени от клубове или физически лица след тази дата. У Г. Павлов и М. Войска се намират суми, които са собственост на „БФШ 1928” и тези две лица се приканват да ги върнат на „БФШ 1928” или да се отчетат за тях.

Официалният имейл за контакти с „БФШ 1928” е This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и е посочен в раздел „СТРУКТУРА” на сайта тук. Официалният телефонен номер за контакти с „БФШ 1928” е 0899-203468 и връзката с „БФШ 1928” се осъществява чрез Атанас Куртенков. „БФШ 1928” не носи отговорност за последствията от комуникация, осъществена чрез други имейли или телефонни номера.

Официалният списък с всички лицензирани треньори и съдии по шах е посочен в раздел „ДОКУМЕНТИ” на сайта тук. Официалният списък с всички клубове, имащи членски права в „БФШ 1928”, е посочен в раздел „КЛУБОВЕ” в сайта тук. „БФШ 1928” не носи отговорност за последствията от дейността на треньори, съдии или клубове извън тези списъци.

Официалният списък с всички картотекирани състезатели, както и точната процедура за картотекиране, са посочени в раздел „КАРТОТЕКИ” в сайта тук. „БФШ 1928” не носи отговорност за последствията от действията на лица, които се представят за картотекирани или не са спазили изискваната процедура.

Офисите на „БФШ 1928” на бул. „В. Левски”, 75 – стаи 704 и 709, са отворени за всеки желаещ да ги посети, но, с оглед летния отпускарски сезон, се препоръчва да се осъществи предварителен контакт чрез посочените по-горе имейл или телефонен номер.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „БФШ 1928”