„БФШ 1928” уведомява, че приложеният „Правилник за … състезателните права …” (заглавната страница е тук по-долу, а целият Правилник е тук в раздел "Календар") е приет и подписан от членовете на УС на „БФШ 1928” (А. Стефанова, М. Войска, А. Йовчев, Пл. Симеонов, Г. Недев, Р. Тошев) на 29.09.2019г., регистриран е в ММС и е валиден и в момента.

Съгласно чл. 1 ал. 1 изр. 2, „Спортистът е длъжен да се състезава само от името на клуба, към който е картотекиран.”, а никъде не е споменато за „прекартотекиране” в друг клуб, от което е видно, че прекартотекиране към друг клуб през годината не води до получаване на състезателни права към новия клуб.

Съгласно чл. 1 ал. 2, „Състезателни права … се създават чрез процедурата „картотекиране”.”, от което е видно, че некартотекирани лица нямат състезателни права в никакви състезания, даже и в състезания извън Държавните първенства.

Съгласно чл. 1 ал. 3, „Картотекирането на състезателите се извършва в периода от 01 януари до 31 март …”, а никъде не е споменат друг срок, от което е видно, че картотекиране след 31-и март не е позволено и всякакви извършени картотекирания след тази дата не водят до получаване на състезателни права.

ДСК е регистриран в ММС и не е позволено нарушаването му. До момента няма решение на УС на „БФШ 1928”, с което да има Държавни открити първенства (т. е. – открити и за двата пола, по смисъла на FIDE). Следователно, участието на лица от женски пол в Държавни първенства за мъжки пол е нарушаване на ДСК, а нарушаването на регистриран ДСК, който е регистриран в ММС, е забранено от ЗФВС.

Всичко гореизброено ще доведе до възникване на сериозни причини за отнемане на спортния лиценз на „БФШ 1928”, на основание на чл. 24 ал. 1 ЗФВС, поради което „БФШ 1928” и лично Временно представляващият „БФШ 1928” Атанас Куртенков апелират към съдиите, клубовете и участниците в Държавните отборни първенства в Кранево през септември да спазят споменатите тук нормативни изисквания и да не допуснат самоубийствените им нарушавания, които неизбежно ще доведат до отнемането на лиценза на „БФШ 1928” (а оттук – и на техните клубни лицензи) по такъв начин, че няма да бъде възможно получаване за четвърти път на лиценз от „БФШ 1928”. Това пък ще доведе до загуба на членството на „БФШ 1928” във FIDE, което пък за години напред ще унищожи българския шах.

GENS UNA SUMUS!

Ат. Куртенков, борец за запазване на лиценза на „БФШ 1928”