October 16, 2019

НОВИНИ

НОВИНИ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive


С оглед на изискванията  на новия Закон за Физическото Възпитание и Спорта се налага прелицензиране на федерациите и пререгистрация на всички спортни клубове в националния регистър на Министерството на младежта и спорта. Във връзка с това напомняме на всички клубове, редовни членове на Българската Федерация по Шахмат 1928, че  до края на 2019 година трябва да се пререгистрират. 

Ето условията, на които трябва да отговарят клубовете според  новия Закона за Физическото Възпитание и Спорта:

         Чл. 14 

 1. наименованието му да включва думата "клуб" и думи, които указват извършването на спортна дейност;
 2. предметът му на дейност да включва физическа активност, спорт или съответен обединяващ принцип по чл. 13, ал. 1;
 3. да има сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт, а ако е многоспортов клуб – най-малко по един вид спорт, в който са регламентирани правата и задълженията им;
 4. да членуват само физически лица, когато е сдружение с нестопанска цел, с изключение на спортните клубове по чл. 43, ал. 1, т. 2, на които може да е учредител висше училище. 

           Чл. 15  

         (1) Спортен клуб може да е член на лицензирана спортна федерация, ако отговаря на изискванията по чл. 14  и:

     1.  не е член на друга спортна федерация, съответно многоспортова федерация, освен в случаите, в които законът изрично допуска да членува в повече от една спортна федерация,
     2.  членовете на управителния му орган не са свързани лица, и
     3.  членовете на управителния му орган и свързани с тях лица не са членове на управителен орган на друг спортен клуб, който е член на същата спортна федерация.

         (2) За приемане за член на спортна федерация спортният клуб трябва да представи:

           -  декларация по образеца по чл. 21, ал. 1, т. 8  за съответствието му с изискванията на ал. 1; Можете да я свалите: ТУК
           -  списък по образеца по чл. 21, ал. 1, т. 9  и доказателства за образованието, професионалната правоспособност, квалификация и опит на лицата, които извършват обучението,  тренировъчната и   състезателната дейност в клуба, както и договорите с тези лица; Можете да го свалите: ТУК
            -  списък по образеца по чл. 21, ал. 1, т. 14  на спортните обекти на клуба  с приложени документи за собственост,  договори за ползване или наем или предварителни договори за сключване на    окончателен договор. Можете да го свалите: ТУК

          Молим,  в срок до 10.11.2019 г. всички клубове да предоставят в офиса на БФШ 1928 в София или по време на ОС на БФШ 1928 в Асеновград необходимите документи. Клубовете, които още не са вписани в Агенцията по вписванията следва да представят и Удостоверение за актуално състояние на клуба си както и  Устава му.

        За  улесняване на контактите на БФШ 1928 с шахматните клубове, моля попълнете  и изпратете на ел.поща на Федерацията This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. следната Декларация: ТУК

 

НОВИНИ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

             Управителният съвет на Българската Федерация по Шахмат 1928, на основание Чл.16, ал. 1 от Устава свиква  Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 10.11.2019 г. от 15:00 часа в Голямата конферентна зала на хотел „Сани“ в град Асеновград, находяща се на адрес бул. „България“ №77 при следния Дневен ред:

 1. Приемане на Годишния финансов отчет за 2018 година на Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928“.
 2. Приемане на Годишен отчет за дейността за 2018 година на Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928“.
 3. Потвърждаване на решение на ОС за приемане на Годишния финансов отчет за 2017 година Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928“.
 4. Приемане на Бюджета за 2019 година на Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928“.
 5. Приемане на 4-годишна Програма за развитие на спорта шахмат, която е в съответствие с националната програма по чл. 7, т. 2 от ЗФВС.
 6. Приемане на Правилник за статута на спортистите аматьори и на професионалните спортисти, за придобиването, прекратяването и отнемането на състезателните права на спортистите.
 7. Приемане на Правила за осъществяване на спортната дейност, които са в съответствие с правилата на международната спортна организация.
 8. Разни.

         Избрана бе и Мандатна комисия в състав:     

         Соня Пионова – председател,
         Георги Павлов – член,
         Харалампи Ванев - член.

НОВИНИ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

На своето заседание от 29.09.2019 г. Управителният съвет на Българската Федерация по Шахмат 1928 утвърди състава на националния отбор за предстоящата Световна младежка Олимпиада до 16 години в Чорум, Турция (28.10.-06.11.2019 г.):

Състезатели:

1. Цветан Стоянов,

2. Момчил Петков,

3. Димо Терзиев,

4. Гергана Пейчева,

5. Лъчезар Колев.

Треньор-водач ще бъде международният майстор Велислав Куков.

 

Контакти

Адрес на офиса:
София 1040, бул."В.Левски" No.75, стаи 704 и 709

Адрес за кореспонденция:
София 1000, Централна поща, п.к. 283

Технически директор: Георги Павлов
e-mail: director@bgchessfederation.org
GSM: 0888 636 986

Спортен директор: Маргарита Войска
e-mail: office@bgchessfederation.org
GSM: 0878 510 197

© 2017 Българска федерация по шахмат 1928